Klinika Biznesu Kwiecień 2015
marzec 29, 2015
0
Pierwsza w tym roku Klinika Biznesu w ramach Mission: Torun spotkała się z ogromnym zainteresowaniem (sprawozdanie z poprzedniej). W związku z licznymi zapytaniami o kolejną szansę spotkania się z mentorami, już dziś rezerwujcie sobie datę 18 kwietnia by przygotować swoje projekty i zweryfikować ich szansę na powodzenie. To Twoja szansa na otrzymanie darmowej porady dla pomysłu który wdrożyłeś w życie lub dopiero kiełkuje zaszyty głęboko w szufladzie ‘ściśle tajne’Grupa ekspertów będzie do Twojej dyspozycji by odpowiedzieć na pytania i podzielić się uwagami lub spostrzeżeniami na temat Twojego biznesu lub planów.
Wydarzenie bezpłatne! Zapisz się już dziś!
Jakikolwiek byłby to pomysł lub przedsięwzięcie, wpadnij, napij się kawy, poczęstuj pizzą i porozmawiaj z jednym z naszych doradców… Jeśli nie możesz pojawić się osobiście, przyłącz się przez Google Hangout!
Panel doradców :11108829_640934102704203_3296557208838914960_n
Anna Karwowska z Karstans (strategia i finanse przedsiębiorstw) ekspert z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i zarządzania strategicznego.
Przez 15 lat kierownik Zakładu Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu.
Wieloletni wykładowca i wychowawca wielu pokoleń ekonomistów. Jej wykłady z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstw cieszyły się ogromną popularnością. Medal KEN (1993 r.).
Jest współautorką sukcesu prywatyzacji między innymi takich przedsiębiorstw jak; TZMO SA ; Fabryka Cukiernicza Kopernik – Toruń, Toruńskie Zakłady Aparatury Elektrycznej Apator S.A.
Autorka realizowanego przez wiele lat programu szkoleniowego z zakresu finansów przedsiębiorstw dla pracowników PKO BP. Trenerka wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji.
W latach 90tych jako samodzielna menedżerka prowadziła restrukturyzację Kombinatu Budowlanego w Toruniu – firmy zatrudniającej ponad 2,5 tys. pracowników. W latach 2000-2002, jako zarządca komisaryczny zarządzała Przedsiębiorstwem PKS w Toruniu. W tym czasie przedsiębiorstwo odzyskało rentowność, płynność i dokonało znaczących inwestycji w tabor. Jako pierwszy PKS w Polsce wprowadził normę ISO 9000 i uzyskał tytuł Gazeli Biznesu.
 10420222_640934519370828_4418049369609327229_n

Marcin Łukiańczyk –  Przeszło 10 lat w branży e-commerce, praktyczną wiedzę zdobywał w pracy przy ponad 200 dedykowanych rozwiązaniach B2C / B2B. W 2011 roku mianowany prezesem grupy BNI Białystok. Od 2012 roku tworzy najprężniej rozwijającą się porównywarkę cen e-booków w Polsce UpolujEbooka.pl. W 2014 roku umieszczony przez BRIEF na 14 pozycji w rankingu 50 Kreatywnych w biznesie i określony przez nich: „Łukiańczyk to jeden z najbardziej doświadczonych polskich biznesmenów zajmujących się e-commerce.”

Marcin chętnie dzieli się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem podczas prowadzonych szkoleń oraz w indywidualnym toku konsultacji biznesowych. Twierdzi, że tak mało znany w Polsce Networking, w wielu przypadkach jest kluczem do sukcesu. Dzięki możliwościom stworzenia świetnych relacji, nie tylko biznesowych ale też personalnych, łatwiej jest pokonywać przeszkody napotykane każdego dnia na naszej drodze.

Marcin Łukianczyk for over 10 years in e-commerce, gained his knowledge through over 200 dedicated B2C/B2B solutions. In 2011 nominated a president of BNI Bialystok group. Since 2012 Marcin is building one of the most popular Polish platform for price comparision UpolujEbooka.pl In 2014 nominated by Brief magazine as 50 most creative in Business and described: “Łukiańczyk is one of the most experienced Polish businessman working in e-commerce”
Marcin is keen to share his long term knowledge during trainings and in individual business consultancy. Claims that little known in Poland networking, in many cases can be a key to success. Due to opportunity of long term relations building, not only business oriented but also personal, it can be easier to overtake challenges that we’re facing every day.
Make sure you book your space.

fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl d.iwanski@interia.pl +48 601 362 305Lidia Adamska (doktor nauk ekonomicznych, ekspertka w zakresie makroekonomii, gospodarek krajów w procesie transformacji, Członkini Zarządu i CFO Giełdy Papierów Wartościowych (2006–2013);absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych.W latach 1980-1991 pracownik akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych UW; następnie pracowała w Agencji Rozwoju Przemysłu (1991-1992) oraz w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (1992-1993).Od 1994 roku pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na kierowniczych stanowiskach.Od 28 czerwca 2006 Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Członek Rady Nadzorczej BondSpot SA oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research SA (grupa kapitałowa GPW).

Adamski_2_duzeJacek Adamski (Konfederacja Lewiatan); Doktor nauk ekonomicznych (Instytut Gospodarki Narodowej, 1990).Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan oraz szef Lewiatan Business Angels (LBA), największej w Polsce sieci aniołów biznesu. Od ponad roku realizuje zadanie stworzenia z LBA miejsca spotkań inwestorów prywatnych oraz funduszy wysokiego ryzyka z wyselekcjonowanymi pomysłodawcami i przedsiębiorcami proponującymi nowe przedsięwzięcia gospodarcze (start-upy) o ponadprzeciętnych stopach zwrotu z kapitału.Uczestniczy w organizacji działalności międzynarodowej Lewiatana, a także w procesie legislacyjnym – przy sporządzaniu opinii ekonomicznych nt. projektów aktów prawnych.

 

jacek_janiszewski_640x480Jacek Janiszewski (były minister minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy). Od 1990 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, od 1992 do 1995 dyrektorem oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym mieście. 12 lipca 1993 został mianowany sekretarzem stanu – kierownikiem resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej po dymisji kierownika resortu Janusza Bylińskiego; resortem kierował do 18 października 1993. W latach 1995–1997 był dyrektorem ds. osadnictwa w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 sprawował urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie premiera Jerzego Buzka. Z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność zasiadał w Sejmie III kadencji (1997–2001). W 2001 bezskutecznie ubiegał się o reelekcję z listy AWSP. Po zakończeniu pracy w parlamencie zajął się działalnością doradczą (doradzał przedsiębiorstwom prywatnym), obronił pracę doktorską na temat zjawisk socjologicznych na wsi w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, jest założycielem i przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia “Integracja i Współpraca”.

1554558_10100982495019162_7504434123759634979_n

Dominik Ras jest taki stary że pamięta te dni kiedy konto na Facebooku było przywilejem dla wybranych geekow z ekip IT na amerykańskich uniwersytetatch oraz te dni kiedy pobieranie 3-miutowego kawałka muzyki w całosci zabieralo 3 dni. To były te czas kiedy rozpoczeła się u niego fascynacja przełomowymy technolgiami (disruptive technologies) oraz innowacjami technologicznymi, ale nie tylko onlinowymi. Offlinowo, kultywowal ducha startupowego na przeciwnym brzegu rzeki Hudson od Nowego Jorku w społeczności o nazwie NJTechMeetup,  Profesjonalnie w gałezi Tax & Accounting w Thomson Reuters był liderem ekipy Learning and Innovation Council skupiający się na przeglądzie nowych technologii oraz implementowanie ich podczas obsługi klientów biznesowych o różnych rozmiarach, dochodzących do szczytowej 10-tki firm księgowo-podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z 3 początkowych członków startupu o nazwie CleverStep, który tworzy pratforme mobilna FieldATeam. Od 3-lat doswiadczenia zza granicy przenosi na polski grunt. Aktualnie, jako project manager, jest członkiem panelu innowacyjnego w warszawskim oddziale firmy Edge Technology.

Dominik Ras remembers those old days when a Facebook account was a privilege first given out to those top-level geeks of IT squads at Universities in United States, or those days when downloading a 3-minute piece of music took 3 days on Napster. Ever since then he is an enthusiast of disruptive technologies and contributor to the world of innovation, but it wasn’t only an online fascination – he continued his involvement offline as well as a member of a phenomenal entrepreneurial community right across the Hudson River from New York City called NJTechMeetup. Professionally, he was a lead of Learning and Innovation Council at Tax & Accounting business of Thomson Reuters while implementing new tech solutions at companies of various sizes including the top 10 accounting firms of United States. He was one of 3 founding partners at a startup called CleverStep, creator of FieldATeam mobile platform. Currently, as a Project Manager, he’s a member of a panel evaluating innovative ideas at Edge Technology in Warsaw, Poland

 

 

The Mission ToRun clinic is your chance to get some advice for your business or startup idea.

A group of experts will be in Hanza Cafe from 1400 Saturday 18 April to answer questions and give you some feedback on your business or plans.

Whatever your idea or business, drop in, have a coffee/drink or pizza and chat with one of our advisors…
If you cannot join us personally, make sure you have a good connection and use Google Hangout (link will be sent to participants).