Informacja
październik 13, 2016
0

Odbierając bilet udzielam Geek Girls Carrots (GGC Kamila Sidor) nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie mojego wizerunku w wykonywanych podczas spotkania rejestracjach fotograficznych lub wideo (zdjęcia, filmy) wraz z prawem wielokrotnego wykorzystywania wykonanych rejestracji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Udzielona zgoda ma charakter bezterminowy oraz nie jest ograniczona terytorialnie. Geek Girls Carrots ma prawo do wykorzystania mojego wizerunku w celach związanych z organizacją wydarzeń Carrots Meetups i Code Carrots.